Rok 2018 a pojistné podvody v Česku

Rok 2018 a pojistné podvody v Česku

Pojištění jistě vnáší do našich životů pocit klidu a jistoty (od toho se mu také říká pojištění). Zároveň ale vidina bezpracného obohacení láká různé nepoctivce. A i jim musí tuzemské pojišťovny přizpůsobovat své nástroje a svá opatření.

Jeden rozdíl je z nedávno zveřejněných čísel České asociace pojišťoven za rok 2018 jasný: Výše škod způsobených pojišťovacími podvody rostla loni rychleji, než tomu bylo v předchozích letech, zatímco celkový počet odhalených podvodů výrazně klesl. Největší propad odhalených podvodů se týká pojištění vozidel a osob, naopak odhalené podvody v oblasti pojištění majetku zůstaly zhruba na stejné úrovni. Právě v této kategorii se zpravidla jedná o nejvyšší škody, což spolu s tím, že v kategorii pojištění vozidel a pojištění osob vzrostla průměrná výše škody na jeden podvod téměř na dvojnásobek, vysvětluje i nárůst celkové hodnoty. Za vyšší celkovou hodnotou škody stojí i neustálé vylepšování systémů jednotlivých pojišťoven pro detekci podvodů.

V rámci zajištění co nejefektivnějšího fungování systémů detekujících podezřelé události sahá stále více pojišťoven nejen k jejich externímu vývoji, ale také k outsourcingu jejich provozování. Například v USA byla v roce 2018 už téměř třetina systémů pojišťoven vyvíjena i provozována třetí stranou. Důvodem může být jak vyšší kvalita, kterou nabídne specializovaná IT firma ve srovnání s „inhouse” řešením, tak nedostatek lidí s potřebnou kvalifikací na straně pojišťoven.

Miroslav Kvapil, generální ředitel Servodata a.s.

Mezi lety 2017 a 2018 vzrostly celkové škody způsobené pojistnými podvody zhruba o 68 milionů korun (jedná se tedy o podvody, které pojišťovny odhalily) na částku blížící se 1,3 mld. korun. Celých 65 % této částky pak připadá na podvody v kategorii pojištění majetku a odpovědnosti, což tvoří výrazný rozdíl oproti situaci zhruba před deseti lety. V roce 2008 tato kategorie tvořila jen něco málo přes 30 % odhalených podvodů. Naopak podíl podvodů týkajících se pojištění vozidel klest za stejnou dobu z 63 na pouhých 20 %. Podíl podvodů u pojištění osob za stejnou dobu vzrostl z cca 6 % na 14 %, svůj peak ale měl okolo roku 2013, kdy tato kategorie tvořila přes 20 % procent celkových škod způsobených pojistnými podvody.

Celková škoda způsobená pojistnými podvody roste, i když počty odhalených podvodů klesly.

Z dat, které má k dispozici pojišťovna Allianz, je patrný stejný trend, tedy pokles počtu šetřených případů a zároveň nárůst celkové škody způsobené pojistnými podvody. Tento rozdíl je nejmarkantnější v Moravskoslezském kraji, kde byla celková odhalená škoda za rok 2018 více než čtyřnásobná, zatímco počet šetřených případů poklesl zhruba o 7 %. Téměř na dvojnásobek pak vzrostla u Allianz odhalená škoda v Praze a v Karlovarském kraji.

Nejvyšší celkovou škodu zaznamenali v roce 2018 u Allianz po Praze právě v Moravskoslezském kraji, na který také připadá nejvyšší průměrná škoda na jeden podvod. U tohoto ukazatele je v závěsu kraj Vysočina, na dalších místech pak Praha a Ústecký kraj.

IT technologie jsou dnes pro pojišťovny standardem

S rozvojem technologií a většími možnostmi zpracování a využití Big Data rozvíjí většina pojišťoven automatizované systémy detekující podezřelé chování při nahlašování škodné události. Jádrem těchto takzvaných prediktivních analýz jsou specificky budované databáze, ve kterých systémy samy vyhledávají data o pojistné události.

V průměru 60 až 70 % času stráví vyšetřovatel shromažďováním dat o nahlašovateli pojistné události. Strojové učení umožňuje systémům jako je SAS Fraud Management automaticky hledat a opakovaně analyzovat data, vyhledávat v databázích nebo sbírat data třetích stran bez lidského zásahu. Čas potřebný na rozhodnutí v každém případě se tím zkracuje o 20 až 30 procent.

Zuzana Lhotáková, marketingová manažerka SAS Institute ČR

Kromě kvalitní interní databáze, většího počtu kontrol nebo důkladného školení personálu je jedním z pilířů těchto systémů i centralizace a sdílení informací napříč oborem, případně se správními úřady v případě vážnějších případů. Výměna informací posiluje preventivní působení detekčních systémů, kdy je rizikové chování odhaleno už při vstupu do pojištění.

Odhalování pojistných podvodů má i významný ekonomický dopad na pojišťovny v České republice. Pojišťovny vyplácejí ročně v neživotním pojištění škody ve výši 30-40 mld. Kč (po zohlednění podílu zajišťoven). Jelikož marže u některých pojištění poklesly jen na jednotky procent pojistného, odhalené i neodhalené pojistné podvody v řádu nízkých jednotek mld. Kč mohou rozhodnout i o zisku nebo ztrátě celé produktové řady. Pojišťovny, které budou úspěšnější v odhalování podvodů než jejich konkurenti, získají hned dvojí výhodu: ušetří na podvodných škodách a navíc odradí podvodníky, kteří to raději zkusí jinde. I proto očekávám pokračující investice pojišťoven do detekce a prevence pojistných podvodů.

Karel Veselý, ředitel poradenských služeb pro pojišťovnictví Deloitte

Mohlo by vás zajímat

Kateřina Veselovská

Komputační lingvistika je součástí vývoje chatbotů nebo humanoidních avatarů, kteří následně za firmy komunikují s klienty, přibližuje svůj obor expertka na využití textových dat Kateřina Veselovská.