Čas dovolených

Čas dovolených

Češi patří mezi nejaktivnější dovolenkáře v Evropě. Alespoň jednou za rok u nás vyrazí za oddychem 8 z 10 lidí. K tomuto číslu, které je v mezinárodním měřítku nadprůměrné, přispívá především vysoký počet domácích cest. Mezi nejoblíbenější zahraniční destinace Čechů patří Chorvatsko, Slovensko a Itálie, k nám naopak nejčastěji míří návštěvníci z Německa, z Ruska a v posledních letech i z asijských zemí.

Cestování na výlety a dovolené je potěšení, kterého si v České republice užívá nadprůměrně vysoký podíl obyvatel. V rámci zemí Evropské unie se v tomto ohledu řadíme na čtvrté místo mezi bohaté země severní a západní Evropy, těsně za Finsko, Nizozemsko a Švédsko. Vysoké umístění si Češi udržují především díky tomu, že velké množství obyvatel cestuje po republice. Z celkem 81,6 % populace, která pravidelně cestuje na dovolenou, asi 38,8 % Čechů cestuje výhradně po naší zemi a 37,5 % vyrazí na výlet jak po Česku, tak i za hranice. Ti, kteří cestují za dovolenou výhradně do zahraničí, tvoří pouhých 5,3 % (Eurostat).

Chorvatsko jako česká kolonie? Jak se to vezme

V případě zahraničních destinací u nás dlouhodobě vede Chorvatsko, kde Češi tráví 5,1 % veškerých nocí během dovolených za hranicemi. Následuje ho sousední Slovensko s 3,8 % a Itálie s 3,3 %. Přestože se může zdát, že se Chorvatsko v létě mění v českou osadu, kde našinec slyší mateřštinu častěji než chorvatštinu, Češi nejsou nejčastějšími návštěvníky. Ve skutečnosti celých 22,7 % turistů v Chorvatsku tvoří Němci, 8,3 % Slovinci a 8,1 % Rakušané (Eurostat).

A kam pak tedy jezdí Chorvaté, když si zrovna neužívají vlastního moře nebo přírodních krás? Možná vás překvapí, že více než polovina z nich se během celého roku na cestu za dovolenou nevydá. Po Chorvatsku nebo do ciziny cestuje jen 43,1 % Chorvatů, kteří své dovolené tráví nejčastěji ve vzdálenějším Německu, ale mnoho z nich zamíří i do sousední Bosny a Hercegoviny nebo do Rakouska.

Zemí, ve které čeští turisté dominují, je podle údajů Eurostatu v současné době Slovensko. Nejen, že je cílem vůbec nejvyššího počtu cest do zahraničí a druhou nejoblíbenější destinací podle počtu strávených nocí, Češi zároveň tvoří nejčastější národnost mezi zahraničními turisty na Slovensku, a to konkrétně 11,7 %. Sami Slováci pak nejraději tráví své dovolené v České republice, stráví zde 7,4 % veškerých nocí v zahraničí.

Cestují i senioři. Méně často, ale za to na delší dobu

Stejně jako různé národy různě cestují a tráví dovolenou, najdeme rozdíly i mezi věkovými skupinami. Lidé starší 65 let cestují jiným stylem i jiným tempem než zbytek populace. Napříč Evropou se jich vydá méně, a ti, kteří už na dovolenou vyrazí, pak cestují méně často. Na druhou stranu bývají jejich cesty zpravidla o několik dnů delší než cesty ostatních věkových skupin. Ve většině zemí mezi cestujícími nad 65 let lehce převažují cesty po zemi původu. Cestovatelé v důchodu navíc prodlužují sezónu, která u populace v produktivním věku vrcholí v červenci a srpnu. Cestují totiž častěji na jaře, v květnu a červnu, nebo naopak na podzim, během září, kdy klesají jak teploty, tak obsazenost a ceny ubytování.

Čeští senioři následují evropské trendy, a v mnohých případech své sousedy předčí. Přestože i u nás platí, že obyvatelé starší 65 let cestují v menším počtu a méně často než zbytek populace, podíl cestujících v tomto věku je v rámci Evropské unie nadprůměrný. V roce 2016 na dovolenou vyrazily téměř dvě třetiny obyvatel z věkové skupiny 65+. K tomu pravděpodobně přispívá mezi Čechy oblíbené chataření. Napovídá tomu průzkum Eurostatu z roku 2014, podle kterého čeští senioři výrazně upřednostňují cestování po vlasti. Během svých dovolených tráví „doma” až 89,5 % nocí. Pro srovnání, slovenští senioři tráví na Slovensku 73,3 % nocí a průměrný Evropan nad 65 let ve své zemi jen 65,6 %. Mnohem častěji čeští senioři navíc využívají jiného než pronajatého typu ubytování (v 84,8 %), tedy že přespávají buď ve vlastním nebo u rodiny a přátel. U populace v produktivním věku, slovenských sousedů i evropského průměru je to mezi 50 a 60 %.

Senioři, kteří se rozhodli cestování vyhnout, pro to měli různé důvody. Nejčastějším z nich byl zdravotní stav (72,9 %), dále nezájem (28,7 %) a v menší míře finanční situace (17,5 %).

Co Evropan to cestovatel? Není tomu tak, důvody jsou různé

Pro obyvatele Evropské unie je cestování snadné, nebo alespoň mnohem snazší než v jiných částech světa. Otevřené hranice, cestování jen s občanským průkazem, stejné ceny mobilních služeb jako doma, v řadě států jednotná měna a další výhody mohou vytvářet dojem, že je Evropa plná cestovatelů. Příznivější podmínky ale nezaručují zájem obyvatel o cestování, ani jeho dostupnost.

Nejnižší podíl populace, která alespoň jednou ročně vycestuje na dovolenou, ať už po vlastní zemi nebo do zahraničí, mají státy východní a jižní Evropy - Rumunsko (26,8 %), Bulharsko (34,7 %), Řecko (39,4 %) nebo Itálie (41,4 %).

Podle posledních dostupných dat se důvody proč necestovat napříč zeměmi různí. Ve výše zmíněných státech východní a jižní Evropy, kde je podíl aktivních cestovatelů nízký, bývá nejčastějším důvodem finanční situace. V západních a severských zemích s vysokým podílem cestovatelů jsou důvody vyrovnanější, případně mezi nimi převažuje zdravotní situace nebo vlastní nezájem.

Mohlo by vás zajímat