Čas dovolených

Čas dovolených

Češi patří mezi nejaktivnější dovolenkáře v Evropě. Alespoň jednou za rok u nás vyrazí za oddychem 8 z 10 lidí. K tomuto číslu, které je v mezinárodním měřítku nadprůměrné, přispívá především vysoký počet domácích cest. Mezi nejoblíbenější zahraniční destinace Čechů patří Chorvatsko, Slovensko a Itálie, k nám naopak nejčastěji míří návštěvníci z Německa, z Ruska a v posledních letech i z asijských zemí.

Cestování na výlety a dovolené je potěšení, kterého si v České republice užívá nadprůměrně vysoký podíl obyvatel. V rámci zemí Evropské unie se v tomto ohledu řadíme na čtvrté místo mezi bohaté země severní a západní Evropy, těsně za Finsko, Nizozemsko a Švédsko. Vysoké umístění si Češi udržují především díky tomu, že velké množství obyvatel cestuje po republice. Z celkem 81,6 % populace, která pravidelně cestuje na dovolenou, asi 38,8 % Čechů cestuje výhradně po naší zemi a 37,5 % vyrazí na výlet jak po Česku, tak i za hranice. Ti, kteří cestují za dovolenou výhradně do zahraničí, tvoří pouhých 5,3 % (Eurostat).

Chorvatsko jako česká kolonie? Jak se to vezme

V případě zahraničních destinací u nás dlouhodobě vede Chorvatsko, kde Češi tráví 5,1 % veškerých nocí během dovolených za hranicemi. Následuje ho sousední Slovensko s 3,8 % a Itálie s 3,3 %. Přestože se může zdát, že se Chorvatsko v létě mění v českou osadu, kde našinec slyší mateřštinu častěji než chorvatštinu, Češi nejsou nejčastějšími návštěvníky. Ve skutečnosti celých 22,7 % turistů v Chorvatsku tvoří Němci, 8,3 % Slovinci a 8,1 % Rakušané (Eurostat).

A kam pak tedy jezdí Chorvaté, když si zrovna neužívají vlastního moře nebo přírodních krás? Možná vás překvapí, že více než polovina z nich se během celého roku na cestu za dovolenou nevydá. Po Chorvatsku nebo do ciziny cestuje jen 43,1 % Chorvatů, kteří své dovolené tráví nejčastěji ve vzdálenějším Německu, ale mnoho z nich zamíří i do sousední Bosny a Hercegoviny nebo do Rakouska.

Zemí, ve které čeští turisté dominují, je podle údajů Eurostatu v současné době Slovensko. Nejen, že je cílem vůbec nejvyššího počtu cest do zahraničí a druhou nejoblíbenější destinací podle počtu strávených nocí, Češi zároveň tvoří nejčastější národnost mezi zahraničními turisty na Slovensku, a to konkrétně 11,7 %. Sami Slováci pak nejraději tráví své dovolené v České republice, stráví zde 7,4 % veškerých nocí v zahraničí.

Cestují i senioři. Méně často, ale za to na delší dobu

Stejně jako různé národy různě cestují a tráví dovolenou, najdeme rozdíly i mezi věkovými skupinami. Lidé starší 65 let cestují jiným stylem i jiným tempem než zbytek populace. Napříč Evropou se jich vydá méně, a ti, kteří už na dovolenou vyrazí, pak cestují méně často. Na druhou stranu bývají jejich cesty zpravidla o několik dnů delší než cesty ostatních věkových skupin. Ve většině zemí mezi cestujícími nad 65 let lehce převažují cesty po zemi původu. Cestovatelé v důchodu navíc prodlužují sezónu, která u populace v produktivním věku vrcholí v červenci a srpnu. Cestují totiž častěji na jaře, v květnu a červnu, nebo naopak na podzim, během září, kdy klesají jak teploty, tak obsazenost a ceny ubytování.

Čeští senioři následují evropské trendy, a v mnohých případech své sousedy předčí. Přestože i u nás platí, že obyvatelé starší 65 let cestují v menším počtu a méně často než zbytek populace, podíl cestujících v tomto věku je v rámci Evropské unie nadprůměrný. V roce 2016 na dovolenou vyrazily téměř dvě třetiny obyvatel z věkové skupiny 65+. K tomu pravděpodobně přispívá mezi Čechy oblíbené chataření. Napovídá tomu průzkum Eurostatu z roku 2014, podle kterého čeští senioři výrazně upřednostňují cestování po vlasti. Během svých dovolených tráví „doma” až 89,5 % nocí. Pro srovnání, slovenští senioři tráví na Slovensku 73,3 % nocí a průměrný Evropan nad 65 let ve své zemi jen 65,6 %. Mnohem častěji čeští senioři navíc využívají jiného než pronajatého typu ubytování (v 84,8 %), tedy že přespávají buď ve vlastním nebo u rodiny a přátel. U populace v produktivním věku, slovenských sousedů i evropského průměru je to mezi 50 a 60 %.

Senioři, kteří se rozhodli cestování vyhnout, pro to měli různé důvody. Nejčastějším z nich byl zdravotní stav (72,9 %), dále nezájem (28,7 %) a v menší míře finanční situace (17,5 %).

Co Evropan to cestovatel? Není tomu tak, důvody jsou různé

Pro obyvatele Evropské unie je cestování snadné, nebo alespoň mnohem snazší než v jiných částech světa. Otevřené hranice, cestování jen s občanským průkazem, stejné ceny mobilních služeb jako doma, v řadě států jednotná měna a další výhody mohou vytvářet dojem, že je Evropa plná cestovatelů. Příznivější podmínky ale nezaručují zájem obyvatel o cestování, ani jeho dostupnost.

Nejnižší podíl populace, která alespoň jednou ročně vycestuje na dovolenou, ať už po vlastní zemi nebo do zahraničí, mají státy východní a jižní Evropy - Rumunsko (26,8 %), Bulharsko (34,7 %), Řecko (39,4 %) nebo Itálie (41,4 %).

Podle posledních dostupných dat se důvody proč necestovat napříč zeměmi různí. Ve výše zmíněných státech východní a jižní Evropy, kde je podíl aktivních cestovatelů nízký, bývá nejčastějším důvodem finanční situace. V západních a severských zemích s vysokým podílem cestovatelů jsou důvody vyrovnanější, případně mezi nimi převažuje zdravotní situace nebo vlastní nezájem.

Mohlo by vás zajímat

Kateřina Veselovská

Komputační lingvistika je součástí vývoje chatbotů nebo humanoidních avatarů, kteří následně za firmy komunikují s klienty, přibližuje svůj obor expertka na využití textových dat Kateřina Veselovská.