57 městských částí, 170 tisíc cizinců. Kde žijí expati v Praze?

Expat neboli cizinec žijící dlouhodobě mimo zemi, jejíž má občanství, je dnes každý sedmý obyvatel Prahy. Počet cizinců v našem hlavním městě vzrostl za posledních deset let o sto procent a v polovině roku 2015 to bylo téměř 170 tisíc lidí. Zajímá vás, ve kterých městských částech žije nejvíc cizinců? A jaké je rozložení jednotlivých státních občanství? Podívejte se na naši analýzu!

Přes 20 % nových bytů kupují cizinci

Praha má, co se týče přihlášených cizinců, mezi všemi ostatními kraji České republiky specifické postavení. Žije tu totiž více než třetina z celkových téměř 460 tisíc cizinců evidovaných v polovině roku 2015 v ČR. Cizinci si v Praze také stále častěji nejen pronajímají, ale i kupují nemovitosti, především byty. Podle údajů developerů tvoří jejich podíl na prodeji bytů hlavně v novostavbách přes 20 %, u některých společností dokonce téměř 30 %. Toto tvrzení podporuje i provedená analýza vlastníků bytových jednotek ve vybraných pražských projektech.

Neznamená to ale, že by následně všechny tyto nemovitosti sloužily k trvalému bydlení cizinců. Řada z nich totiž podle stejných údajů kupuje byty spíše jako investici a následně je využívá buď jen občasně nebo v některých případech dále pronajímá.

Nebýt cizinců, současné prodeje by jen velmi obtížně lámaly rekordy. Cizinci obvykle financují nákup bytu většinou z vlastních zdrojů a hypotéky si bere jen zanedbatelný počet z nich. Zároveň, na rozdíl od většiny Čechů cizinci nečekají slevu, a když, tak o ní jednají spíše u starších bytů.

Mimo Slováků, kteří se do České republiky stěhují za prací a bydlení si pořizují převážně pro sebe, je v posledních letech citelnější zájem o byty ze strany občanů bývalého Sovětského svazu. Ti u nás kupují řádově stovky bytů ročně, v nových i starších domech. Nezanedbatelný podíl na tom nese i současná ekonomická situace Ruské federace.

Důkazem by mohla být i vlastnická struktura v některých pražských developerských projektech:

 

Chinatown na devítce nebo ruská pětka

Pokud se podíváme na mapy rozložení obyvatel Prahy podle jednotlivých státních občanství, není možné si nevšimnout, že se koncentrují vždy v jedné nebo v několika určitých městských částech. Nejvíce Číňanů bychom tak našli v Praze 9, nejvíce Vietnamců v městských částech Praha 4 a Praha 11. Praha 4 je také domovem největšího dílu ukrajinské menšiny v hlavním městě, naopak ruská menšina se soustředí do Prahy 5 a 6. Jaké faktory vedou cizince v Praze k tomuto postupu? Hlavní roli hraje přítomnost krajanů ve stejné lokalitě, neméně důležitým kritériem je pak i cena bytů v jednotlivých čtvrtích.

Specifická je pak koncentrací expatů Praha 6. Velké množství cizinců včetně těch ze západní Evropy nebo USA je zde dáno charakterem zástavby – množstvím vilových rezidenčních čtvrtí – a také přítomností většiny zastupitelských úřadů v hlavním městě. Sídla velvyslanectví a vysoká cenová hladina bytů pak stojí i za vysokým podílem Britů, Američanů či Němců v centru města v Praze 1 a 2.

Srovnejte množství cizinců, podíl státních občanství i cenové mapy

Na základě analyzovaného vzorku dat nabízíme unikátní možnost zjistit nejen množství cizinců a poměr státních občanství v jednotlivých městských částech, ale srovnat tyto údaje i s Cenovou mapou nemovitostí v daných lokalitách. Všechny údaje jsou aktuální k 31. 12. 2014. Cenovou mapu prodejních cen poskytl partner projektu Deloitte a zobrazovaná cena za 1 m2 byla vypočítána jako průměr ze všech transakcí v dané městské části za rok 2014.

Zdroj: Český statistický úřad, Deloitte, Urbánní a regionální laboratoř (URRlab)

Mohlo by vás zajímat